Polski Związek Tenisa Stołowego, Ministerstwo Sportu, Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu oraz PKS Kolping Jarosław zapraszają na ogólnopolski turniej „Od Skrzata do Mistrza Świata”, który odbędzie się 13. grudnia 2020 roku.

OD SKRZATA DO MISTRZA ŚWIATA

Jarosław, 13 grudnia 2020 r.

Transmisja

Wyniki strona POZTS

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

1. Organizatorzy:
– Ministerstwo Sportu
– Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie
– Szkoła Mistrzostwa Sportowego Jarosław
– PKS Kolping Jarosław

2. Patronat honorowy:
– Poseł na Sejm RP: Tadeusz Chrzan

3. Cele:
– Upowszechnianie sportu wśród dzieci.
– Wyłonienie utalentowanych zawodników
– Popularyzacja tenisa stołowego jako dyscypliny sportu możliwej do uprawiania w każdych warunkach.
– Pozyskanie nowych sympatyków tenisa stołowego

4. Termin i miejsce:
13 grudnia 2020 roku
Hala Sportowo-Widowiskowa
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
im. Burmistrza Adolfa Dietziusa
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5, 37-500 Jarosław

5. Uczestnictwo:
W zawodach uczestniczyć mogą dzieci urodzone w 2006 i młodsze, posiadające aktualną licencję zawodnika PZTS jak i bez licencji.

6. System rozgrywek:
Turniej odbędzie się w grach indywidualnych w czterech kategoriach z podziałem na płeć.
– kategoria skrzatów (urodzeni w 2012 r. i młodsi)
– kategoria żaków (urodzeni w 2010 i 2011 r.)
– kategoria młodzików (urodzeni w 2008 i 2009 r.)
– kategoria kadetów (urodzeni w 2006 i 2007 r.)

Decyzję dotyczącą wyboru systemu rozgrywek podejmie Komisja Sędziowska w zależności od ilości uczestników i możliwości organizacyjnych.

7. Nagrody:
Zawodniczki i zawodnicy, którzy zajmą miejsca w przedziale 1 – 3 otrzymają medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Organizator dla każdego zawodnika przewidział darmowego hamburgera wodę oraz owoc.

8. Ramowy program zawodów:
Niedziela (13.12.2020 r.)
– godz. 9:30 – 10:00 – uroczyste otwarcie turnieju.
– godz. 10:00 – rozpoczęcie gier we wszystkich kategoriach.
– około godz. 16:00 – uroczyste zakończenie turnieju.

9. Sprzęt sportowy:
Zawody zostaną rozegrane na 12 stołach piłkami firmy Tibhar *** 40+ Syntt NG

10. Zgłoszenia:
Zgłoszenie należy wysłać na adres e-mail: zgloszenia@pozts.pl do dania 11 grudnia 2020 r. W treści maila wpisując: Imię i Nazwisko, datę urodzenia oraz Klub Sportowy lub Miejscowość.

Zapraszamy do Jarosławia! – ORGANIZATORZY