Certyfikacja

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2020/310 – Polska Rama Kwalifikacji 4 (PRK4) – Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2020/318 – Polska Rama Kwalifikacji 5 (PRK5) – Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2020/311 – Polska Rama Kwalifikacji 6 (PRK6) – Prowadzenie procesu szkolenia zaawansowanego w tenisie stołowym

Decyzja MS o nadaniu statusu IC dla PRK4
Decyzja MS o nadaniu statusu IC dla PRK5
Decyzja MS o nadaniu statusu IC dla PRK6

Opis wewnętrznego systemu zapewniania jakości dla procesów walidacji i certyfikacji

Zapisy na pierwszą certyfikację, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 29-30 grudnia 2021 roku -> https://forms.gle/2nyxFddmHBE5uxE78