Przetwarzanie danych

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje ogólne

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polski Związek Tenisa Stołowego z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 300, 02-819 Warszawa („PZTS” lub „Administrator”).

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się w wybranej przez siebie formie tj.:

 • na adres email: iod@pzts.pl
 • lub w tradycyjnej formie papierowej na adres:
  Polski Związek Tenisa Stołowego
  ul. Puławska 300, 02-819 Warszawa

Jakie dane osobowe mogą być zbierane przez PZTS ?

W trakcie współpracy z PZTS lub korzystania z oferowanych przez PZTS usług możesz przekazywać PZTS dane osobowe m.in. w celu udziału w zawodach sportowych, uzyskania licencji zawodniczej, uzyskania stypendium lub innej formy dofinasowania, czy też w celu umożliwienia pełnienia funkcji sędziego.

W każdym przypadku PZTS zbiera tylko dane osobowe, które są faktycznie niezbędne.

W jakim celu i na jakiej podstawie PZTS przetwarza Twoje dane osobowe ?

Dane osobowe, które przekażesz PZTS będą przetwarzanie w celu, w którym zostały przekazane. Przetwarzanie Twoich danych osobowych opierać się będzie na:

 1. Przesłance zawarcia oraz realizacji umowy, której jesteś stroną. Dotyczy to m.in. wszelkich kwestii związanych z uzyskaniem licencji, udziałem w zawodach sportowych, uzyskaniem stypendium lub innej formy dofinasowania, czy też umożliwieniem pełnienia funkcji sędziego.

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jeżeli z jakichkolwiek powodów nie będziesz chciał ich przekazać, PZTS nie będzie w stanie spełnić swoich zobowiązań, w tym zapewnić udziału w zawodach sportowych, przyznać licencji zawodniczej, przyznać stypendium lub innej formy dofinasowania, czy też umożliwić pełnienie funkcji sędziego.

 1. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PZTS. Wskazana podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych dotyczy wszystkich przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników, dla celów statystycznych, jak i prowadzenia marketingu i promocji własnych usług PZTS.
 2. Twoja zgoda. W niektórych przypadkach możesz zostać poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w ściśle określonym celu. W takim przypadku otrzymasz również wszystkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa mogą zobowiązywać PZTS także do przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Komu Twoje dane osobowe są udostępniane ?

Twoje dane osobowe są wykorzystywane do własnego użytku PZTS. Odbiorcami danych mogą być natomiast podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, prawną, księgową lub organizacyjną PZTS, w tym podmioty zajmujące się organizacją i transmisją zawodów i meczów, Międzynarodowa i Europejska Federacja Tenisa Stołowego (ITTF, ETTU), a także partnerzy i sponsorzy PZTS.

Z uwagi na zakres działalności prowadzonej przez PZTS, a także cel przekazywania, Twoje dane osobowe mogą także zostać udostępnione publicznie m.in. w formie wyników z zawodów oraz meczów ligowych, opisów zawodów i meczów, statystyk, list kadr narodowych lub innych komunikatów związanych z meczami i zawodami, a także wykazów osób uprawnionych do pełnienia określonych funkcji lub udziału w określonych wydarzeniach.

Twoje dane osobowe mogą być również udostępnione instytucjom i organom państwowym, które są do tego upoważnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Jak długo Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez PZTS ?

W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji umowy, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania umowy oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą być podnoszone przez PZTS lub przeciwko PZTS, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane Twoje dane osobowe.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PZTS lub na podstawie zgody, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przedawnienia roszczeń, które mogą być podnoszone przez PZTS lub przeciwko PZTS o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane dane osobowe.

Jakie prawa przysługują Ci w stosunku do Twoich danych osobowych ?

W każdym czasie masz prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji swoich praw możesz skontaktować się w wybranej przez siebie formie tj.:

 • na adres email: iod@pzts.pl
 • lub w tradycyjnej formie papierowej na adres:
  Polski Związek Tenisa Stołowego
  ul. Puławska 300, 02-819 Warszawa

Czy możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych ?

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, możesz ją wycofać w każdym momencie. Odmowa lub wycofanie zgody nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami, natomiast wycofanie zgody nie wywiera wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.