Rada Trenerów

  • Tomasz Redzimski – Przewodniczący
  • Ziemowit Bańkosz – Wiceprzewodniczący
  • Karol Skolimowski – Sekretarz
  • Grzegorz Adamiak
  • Lucjan Błaszczyk
  • Tomasz Lewandowski
  • Tomasz Sposób

e-mail: rada.trenerow@pzts.pl

Regulamin Rady Trenerów
Protokół PZTS – Rada Trenerów