ISL

Wnioski o licencje okresowe zawodnika, klubu, trenera oraz zawodnika niepełnosprawnego składane są poprzez Internetowy System Licencyjny (ISL) Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Dane dostępowe do ISL pozostają bez zmian w stosunku do poprzednich sezonów. System ISL na sezon 2023/2024 zostanie uruchomiony 1 sierpnia 2023.

Informacje ogólne

• Wnioski o nadanie licencji są rozpatrywane po opłaceniu wniosku.
• Jeśli profil zawodnika już istnieje w ISL, ale ma niepoprawne dane, prosimy o kontakt z WR. Nie wolno tworzyć duplikatów profilu.
• Do wniosku o licencję klubową należy dołączyć aktualne dokumenty rejestrowe klubu oraz ewentualnie pełnomocnictwo do reprezentowania klubu dla osoby posiadającej konto w ISL.
• Wnioski o licencje zawodnika niestowarzyszonego, weterana i sędziego należy składać wysyłając wypełniony formularz (w formacie Excel) na adres wr@pzts.pl.
• Wnioski będą przyjmowane od 1 sierpnia 2023.
• Od sezonu 2023/2024 nie obowiązuje wniosek w formacie Excel o zmianę przynależności klubowej.

Nowe kluby

W pierwszej kolejności klub musi zostać członkiem Wojewódzkiego Związku Tenisa Stołowego. Po potwierdzeniu członkostwa przez WZTS należy przesłać na adres wr@pzts.pl kopię dokumentów rejestrowych oraz dane osoby uprawnionej do reprezentowania klubu (imię i nazwisko, e-mail, telefon oraz ewentualnie pełnomocnictwo) w celu założenia konta oraz przesłanie danych do logowania do ISL.

Do pobrania

instrukcja obsługi ISL
oświadczenie do zmiany przynależności klubowej
wniosek o licencję zawodnika niestowarzyszonego
wniosek o licencję weterana
wniosek o licencję sędziego
wniosek o wypożyczenie
oświadczenie ws. licencji wydanej bez zgody zawodnika
wniosek o licencję SM

Lista nadanych licencji okresowych

zawodnika
wykaz licencji zawodniczych wg województw
zestawienie zawodników wypożyczonych
zestawienie zmian przynależności klubowej
klubu
trenera
weterana
zawodnika niepełnosprawnego

Klasyfikacje ilości wydanych licencji zawodnika

• według klubów
• według województw

Ubezpieczenie NNW

polisa NNW zawodników licencjonowanych
OWU do polisy NNW zawodników licencjonowanych
porozumienie pomiędzy PZTS i klubem ws. ubezpieczenia NNW do LO

Przetwarzanie danych osobowych

Złożenie wniosku o licencję:
• jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz
• oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Polski Związek Tenisa Stołowego w celu rozpatrzenia wniosku licencyjnego i wydanie licencji oraz
• oznacza uzyskanie zgody przez składającego wniosek od osób albo ich prawnych opiekunów, w których imieniu składany jest wniosek, na złożenie wniosku.
Informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw dostępne są pod adresem https://pzts.pl/zwiazek/przetwarzanie-danych/.