Komunikaty

Szanowni Państwo,

W związku z ukazaniem się komunikatu dotyczącego egzaminu na sędziego międzynarodowego przez ITTF, Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz Wydział Sędziowski Polskiego Związku Tenisa Stołowego zapraszają chętnych sędziów do składania aplikacji udziału w egzaminie.

Do egzaminu mogą przystąpić sędziowie, którzy:

– posiadają co najmniej klasę sędziego związkowego,
– posiadają ciągłość aktualnej licencji sędziowskiej PZTS od min. trzech sezonów,
– są urodzeni przed 1 stycznia 2002 r.

 

Informacje dotyczące egzaminu:

– Egzamin odbywa się za pomocą platformy internetowej (do egzaminu niezbędny jest własny laptop),
– Egzamin obędzie się dnia 2 października 2022r. w Warszawie (Biuro PZTS, ul. Puławska 300),
– Egzamin będzie dostępny w językach: Angielskim, Arabskim, Chińskim, Hiszpańskim, Francuskim, Japońskim, Koreańskim, Portugalskim oraz Rosyjskim.
– Egzamin składa się z 50 pytań i trwa 60 minut.

 

Opłatę egzaminacyjną w wysokości 135 zł należy indywidualnie opłacić przelewem na konto Polskiego Związku Tenisa Stołowego o numerze 30 1240 6175 1111 0000 4580 0140. W tytule przelewu należy zamieścić imię i nazwisko kandydata z dopiskiem „egzamin na sędziego międzynarodowego”. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wniesienie opłaty.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail wydzial.sedziowski@pzts.pl do dnia 15 lipca 2022r.

Formularz zgłoszeniowy

Marcin FidalaWydział Sędziowski
Polskiego Związku Tenisa Stołowego