Erasmus +

Polski Związek Tenisa Stołowego jest beneficjentem Programu Erasmus+ Sport. Wraz z Partnerem z Serbii – Serbskim Komitetem Paraolimpijskim – PZTS realizuje projekt pt. „Para tenis stołowy jako narzędzie integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami”.

W jego ramach PZTS i Serbski Komitet Paraolimpijski zorganizują siedem wspólnych spotkań i treningów tenisistów stołowych z niepełnosprawnościami z Polski i Serbii.

Obok aktywności sportowych uczestnicy projektu będą też zwiedzać i doświadczać atrakcji kulturowych w obu krajach, integrować się, wymieniać doświadczenia i spędzać razem czas.

Pierwsze spotkanie zaplanowano w serbskim Nowym Sadzie w dniach 05-13.03.2023r.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Aktualności:

 

English version:

Polish Table Tennis Association is a beneficiary of the Erasmus+ Sport Programme. Together with a Partner from Serbia – Serbian Paralympic Committee – PTTA is implementing a project entitled “Para Table Tennis as a tool for social integration of people with disabilities”.

As a part of it, PTTA and the Serbian Paralympic Committee will organize seven common working meetings and trainings for table tennis players with disabilities from Poland and Serbia.

In addition to sports activities, Project participants will also visit and experience cultural attractions in both countries, integrate, exchange experiences and spend active time together.

The first meeting is scheduled in Serbian Novi Sad on March 5-13, 2023.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.