Zarząd i Prezydium

KADENCJA 2021-2025

 • Dariusz Szumacher – Prezes
  Zakres odpowiedzialności: Biuro PZTS, finanse i księgowość, Wydział Rozgrywek, CS PZTS, promocja i marketing, Zintegrowany System Kwalifikacji, sport amatorów, współpraca międzynarodowa.

 • Zbigniew Leszczyński – Wiceprezes ds. sportowych
  Zakres odpowiedzialności: promocja i marketing, CS PZTS, Rada Trenerów, sport weteranów.

 • Robert Wielgosz – Wiceprezes ds. organizacyjnych
  Zakres odpowiedzialności: finanse i księgowość, magazyn sprzętu, promocja i marketing, CS PZTS, sport osób z niepełnosprawnościami, sport kobiet, Ekstraklasa Kobiet, sport amatorów, sport weteranów.

 • Sebastian Jagiełowicz – Skarbnik
  Zakres odpowiedzialności:
  finanse i księgowość, magazyn sprzętu, Zintegrowany System Kwalifikacji, sport osób z niepełnosprawnościami.

 • Tadeusz Nowak – Członek Prezydium
  Zakres odpowiedzialności: Rada Trenerów, Komisja Tradycji, Wyróżnień i Odznaczeń, Wydział Rozgrywek.

 • Kamil Skrzypczak
  Zakres odpowiedzialności: sprawy sędziowskie, sport kobiet, Ekstraklasa Kobiet.

 • Marek Zalewski
  Zakres odpowiedzialności: sport osób z niepełnosprawnościami, sport amatorów, sport weteranów, CS PZTS.

 • Kazimierz Skrzypek
  Zakres odpowiedzialności: sport osób z niepełnosprawnościami, sport kobiet, Ekstraklasa Kobiet, Wydział Rozgrywek.

 • Bartosz Gajek
  Zakres odpowiedzialności: CS PZTS, sport osób z niepełnosprawnościami.

 • Piotr Anchim
  Zakres odpowiedzialności: promocja i marketing, Ekstraklasa Kobiet.
 • Karol Paśko
  Zakres odpowiedzialności: Wydział Rozgrywek, CS PZTS, Rada Trenerów, Zintegrowany System Kwalifikacji.

KADENCJA 2016-2021

 • Dariusz Szumacher – Prezes (od 3 lutego 2017, Wiceprezes ds. organizacyjnych – do 3 lutego 2017)
 • Zbigniew Leszczyński – Wiceprezes ds. sportowych
 • Kamil Dziukiewicz – Wiceprezes ds. organizacyjnych
 • Grzegorz Kielar – Skarbnik
 • Marek Zalewski – Członek Prezydium
 • Sebastian Jagiełowicz
 • Piotr Anchim
 • Tadeusz Nowak
 • Michał Napierała
 • Andrzej Hrehorowicz (do 2 sierpnia 2017)
 • Robert Sikorski (od 3 lutego 2017)
 • Artur Domański (od 20 lipca 2018)

KADENCJA 2012-2016

 • Wojciech Waldowski – Prezes
 • Tadeusz Czyczel – Wiceprezes ds. sportowych
 • Kamil Skrzypczak – Wiceprezes ds. organizacyjnych
 • Grzegorz Kielar – Skarbnik
 • Tadeusz Nowak – Członek Prezydium
 • Tadeusz Czułno
 • Sebastian Jagiełowicz
 • Eugeniusz Skibniewski