Instytut Sportu działający przy Ministerstwie Sportu i Turystyki po konsultacjach z PZTS opublikował Regulamin Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży Uzdolnionej w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego na rok 2024.

W stosunku do roku 2023 nastąpiły korekty w punktacji za zawody.

do pobrania: regulamin szczegółowy SSM (część C) – tenis stołowy