Dokumenty

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2020/310 – Polska Rama Kwalifikacji 4 (PRK4) – Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2020/318 – Polska Rama Kwalifikacji 5 (PRK5) – Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2020/311 – Polska Rama Kwalifikacji 6 (PRK6) – Prowadzenie procesu szkolenia zaawansowanego w tenisie stołowym

Decyzja MS o nadaniu statusu IC dla PRK4
Decyzja MS o nadaniu statusu IC dla PRK5
Decyzja MS o nadaniu statusu IC dla PRK6

Opis wewnętrznego systemu zapewniania jakości dla procesów walidacji i certyfikacji

O zapisach na kolejny termin walidacji poinformujemy w komunikacie.

Prosimy o dokonywanie przelewu na podstawie otrzymanego rachunku/faktury na konto bankowe:

Polski Związek Tenisa Stołowego

ul. Puławska 300

02-819 Warszawa

Numer konta bankowego: 85 1240 6175 1111 0010 3541 8758