Dokumenty

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2020/310 – Polska Rama Kwalifikacji 4 (PRK4) – Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2020/318 – Polska Rama Kwalifikacji 5 (PRK5) – Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2020/311 – Polska Rama Kwalifikacji 6 (PRK6) – Prowadzenie procesu szkolenia zaawansowanego w tenisie stołowym

Decyzja MS o nadaniu statusu IC dla PRK4
Decyzja MS o nadaniu statusu IC dla PRK5
Decyzja MS o nadaniu statusu IC dla PRK6

Opis wewnętrznego systemu zapewniania jakości dla procesów walidacji i certyfikacji

Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz dostępny pod linkiem – https://forms.gle/8bQkdNEETkkwJaVL9

Opłatę należy wnieść w wysokości zależnej od pełnionej funkcji:
– Trenerzy kadr narodowych i OSSM – 100 zł brutto
– trenerzy PROTS / Pingpongowych Marzeń z Eneą / Pingpongowych Marzeń w przedszkolu – 600 zł brutto
– inni – 1200 zł brutto

W ramach opłaty walidacyjnej kandydatowi przysługuje tylko jedna poprawka przesłanych dowodów.

Prosimy o dokonywanie przelewu na konto bankowe wpisując w tytule przelewu PRK 4 – imię i nazwisko

Polski Związek Tenisa Stołowego

ul. Puławska 300

02-819 Warszawa

Numer konta bankowego: 85 1240 6175 1111 0010 3541 8758