Cele Turnieju: • popularyzacja tenisa stołowego • promocja i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży • wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych Organizatorzy: • Polski Związek Tenisa Stołowego, Ministerstwo Sportu, KS Gwiazda Bydgoszcz, UKS Top Solec Kujawski. Termin i miejsce: termin: 22 listopada 2020 r. (niedziela), od godz. 10.00 • miejsce: hala sportowo – widowiskowa OSiR w Solcu Kujawskim, ul. gen. Stefana Roweckiego „Grota” 3 Uczestnictwo: Turniej zostanie przeprowadzony w ośmiu kategoriach: * żaczek (roczniki 2010 i młodsze), żaków (roczniki 2010 i młodsi), * młodziczek (roczniki 2008 – 2009), młodzików (roczniki 2008 – 2009), * kadetek (roczniki 2006 – 2007), kadetów (roczniki 2006 – 2007), * juniorek (roczniki 2003 – 2005), juniorów (roczniki 2003 – 2005). Systemy rozgrywek dostosowane będą do ilości zgłoszonych uczestników w poszczególnych kategoriach. W Turnieju mogą brać udział zawodnicy zarówno z licencjami jak i bez licencji PZTS. Warunkiem udziału w Turnieju jest oddanie w Biurze Zawodów (czynne w dniu imprezy od godz. 9.00) przed startem, wypełnionego Oświadczenia o stanie zdrowia zawodnika niepełnoletniego. Druk Oświadczenia załączony jest do niniejszego Regulaminu Program turnieju: 9.00 – 10.00 – potwierdzenie udziału, rozgrzewka 10.00 – otwarcie zawodów 10.15 – ok. 16.30 – gry III Młodzieżowego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar PZTS 12.30 – 14.30 – obiad * dekoracje odbywać się będą po zakończeniu gier w poszczególnych kategoriach Nagrody: Zawodniczki i zawodnicy z miejsc I – III w każdej kategorii otrzymają puchary, medale oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymają dyplomy. Każdy uczestnik otrzyma także bon na ciepły posiłek (obiad na wynos) w Restauracji „Pasibrzuszek” mieszczącej się na miejscu w hali OSiR. Uwaga! Godziny wydawania posiłków podczas Turnieju: 12.30 – 14.30. Zgłoszenia: Ze względów organizacyjnych prosimy Kluby o ostateczne zgłoszenia udziału do czwartku 19.11.2020 r. do godz. 23:59 w formie elektronicznej na adres e-mail: ukstopsolec@wp.pl. Zbiorcze zgłoszenia Kluby powinny przesyłać w na formularzu Karty zgłoszeniowej załączonym do niniejszego Regulaminu. Podczas Turnieju obowiązuje limit jednego opiekuna na czterech zawodników. Prosimy o jego przestrzeganie z powodów sanitarnych! Postanowienia końcowe: uczestników obowiązuje strój sportowy (w tym obuwie zmienne), • uczestnicy zobowiązują się przestrzegać zasady bezpieczeństwa oraz fair play, • zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, • biorąc udział w Turnieju zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych organizatorowi oraz na rozpowszechnianie swego wizerunku (zdjęcia, wyniki, komunikat z imprezy), • uczestnicy Turnieju mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia zgody w dowolnym momencie, dane będą przetwarzane jedynie na potrzeby realizacji przedsięwzięcia, • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty, szkody, kontuzje lub wypadki losowe poniesione przez uczestników, • dojazd, ewentualne ubezpieczenie oraz badania lekarskie spoczywają na uczestnikach rozgrywek, • szatnie traktujemy jedynie jako przebieralnie, za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach organizator nie ponosi odpowiedzialności, • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora, • wyniki zawodów oraz zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej PZTS, na portalach społecznościowych oraz w prasie, • uczestnicy dostosowują się do postanowień niniejszego regulaminu oraz poleceń organizatorów imprezy, szczególnie dotyczących zachowań związanych z zagrożeniem wirusem COVID – 19. W zawodach nie mogą startować osoby: – u których występują objawy wskazujące na chorobę zakaźną w postaci zakażenia wirusem COVID – 19, – są w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny związanej z zakażeniem wirusem COVID – 19, – zamieszkują z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie związanej z zakażeniem wirusem COVID – 19, – w ciągu dwóch tygodni miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji w związku z zakażeniem wirusem COVID – 19. UWAGA! Turniej odbędzie się z zachowaniem odpowiednich wytycznych i zasad bezpieczeństwa. W przypadku zmiany obostrzeń dotyczących sytuacji epidemiologicznej, informacje o imprezie korygować będziemy na bieżąco mailowo, na stronach internetowych PZTS oraz na profilach społecznościowych. Regulamin Turnieju Karta Zgłoszeniowa Oświadczenie uczestnika Podsumowanie imprezy