1.  Organizatorzy:
 • Polski Związek Tenisa Stołowego,
 • Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego,
 • SKTS Rataje 50 Poznań – partner organizacyjny.
 1. Cele:
 • Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
 • Promocja tenisa stołowego.
 • Promocja miasta Poznania.
 • Krzewienie idei fair-play
 1. Miejsce rozgrywek:

Hala sportowa Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 oś. Stare Żegrze 1 Poznań

 1. Uczestnictwo

W zawodach nie obowiązują licencje sportowe. W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy chętni należący do następujących kategorii wiekowych:
Skrzat – dziewczęta i chłopcy ur. 2013 i młodsi
Żak – dziewczęta i chłopcy ur. 2011 r. -2021 r.
Młodzik – dziewczęta i chłopcy ur. 2009 r. – 2010 r.
Kadet – dziewczęta i chłopcy ur. 2007 r. – 2008 r.

Aktualne zasady bezpieczeństwa
W związku z obowiązywaniem stanu obostrzeń ze względu na pandemię choroby COVID-19 i możliwą zmianą zasad, komunikat może być zaktualizowany wraz ze zmianami przepisów.

Kwestionariusz sanitarny
Wszystkie osoby uczestniczące w zawodach (zawodnicy, trenerzy, sędziowie itp.) są zobowiązani do wypełnienia i pozostawienia w biurze zawodów ankiety. Niezłożenie ankiety skutkować będzie niedopuszczeniem do uczestnictwa w zawodach.

>>> ANKIETA ZAWODNIKA <<<

 1. System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany systemem do dwóch przegranych, z możliwością zajęcia w turnieju pocieszenia miejsca trzeciego.

Każdy z uczestników może wziąć udział w rozgrywkach w swojej kategorii wiekowej . Żacy mogą ponadto uczestniczyć w rozgrywkach kategorii młodzików.

Organizator zastrzega sobie zmianę systemu rozgrywek w zależności od ilości uczestników. W zawodach może wziąć udział max. 120 uczestników. W przypadku wcześniejszego osiągnięcia limitu lista zostaje zamknięta i decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zawody zostaną rozegrane na 12 stołach Donic Person 25 i Tibhar  piłeczkami plastikowymi Tibhar Synt NG 40+ .

 1. Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy dokonać poprzez przesłanie uzupełnionej karty zgłoszeniowej (do pobrania w załączniku) na adres email: wielkopolski@pzts.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2021 roku do godz. 21:00.

>>> KARTA ZGŁOSZENIOWA <<<

Udział w turnieju jest bezpłatny.

Każdy z uczestników w czasie trwania turnieju otrzyma od organizatora poczęstunek. .

 1. Wstępny Ramowy program zawodów:

Sobota – 04.12.2021
8:30 – 9:30 rozgrzewka
9:30 kategoria żak i kadet
11:00 kategoria kadet
12:30 kategoria młodzik

Od 9:00 do 12:00 zawodniczki i zawodnicy mogą wziąć udział konkursach sportowych .

Program może ulec zmianie w zależności od liczby chętnych zgłoszonych to turnieju.

 1. Nagrody:

Za miejsca 1, 2, 3-4 wydane zostaną puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Polski Związek Tenisa Stołowego oraz Wielkopolski  Związek Tenisa Stołowego.

 1. Biuro zawodów, kontakt:

Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego – adres e-mail: wielkopolski@pzts.pl
Kontakt Tadeusz Nowak – nr tel. 601 584 828