Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego przedstawia Regulamin rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2022/2023.

Do pobrania: Regulamin rozgrywek PZTS.

Zmiany:
• 5 sierpnia 2022 – zmiana minimalnego oświetlania w EK na 800 luksów
• 12 sierpnia 2022 – zmiana w zakresie ilości drużyn w EK, 1K i 1M