Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego przedstawia Regulamin rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2022/2023.

Do pobrania: Regulamin rozgrywek PZTS.

Zmiany:
• 5 sierpnia 2022 – zmiana minimalnego oświetlania w EK na 800 luksów.
• 12 sierpnia 2022 – zmiana w zakresie ilości drużyn w EK, 1K i 1M.
• 22 września 2022 – zmiany w zakresie dostarczania logo klubów i zdjęć zawodników w rozgrywkach ligowych (10.1.3.5) oraz obowiązku rozgrywania meczu w EK i SM na „wiele piłeczek” wyłącznie w przypadku transmisji telewizyjnej (10.1.6.1).
• 29 września 2022 – korekta treści w zakresie debla w SM (10.4.4.1) oraz doprecyzowanie w zakresie posiadania orzeczeń o zdolności do uprawiania tenisa stołowego również przez zawodników zagranicznych, w języku polskim (12.1).
• 12 października 2022 – korekta w zakresie możliwości przełożenia meczu z powodu powołania przez PZTS podstawowego zawodnika na funkcję trenera kadry młodzieżowej albo ON (10.1.13.6.3) oraz obniżenia w sezonie 2022/2023 minimalnej temperatury podczas meczu ligowego do 16 stopni Celsjusza (10.3.5.1.5, 10.5.1.2, 10.6.4.1.5).
• 10 listopada 2022 – korekta punktu 16.2.1.8. w zakresie weryfikacji warunków meczu ligowego.
• 13 stycznia 2023 – korekta punktu 10.4.1.2. w sprawie ilości drużyn w SM od sezonu 2024/2025.
• 24 lutego 2023 – korekta punktu 16.1.3.4. w sprawie odsunięcia od meczu ligowego za co trzecią ŻK otrzymaną w meczu ligowym.
• 24 lutego 2023 – korekta punktu 7.2.5.1. w sprawie prawa gry w MPJ dla zawodników z pozycji 1-64 z rankingu światowego.
• 24 lutego 2023 – korekta w sprawie prawa gry w MMP w grze pojedynczej dla zawodników z rankingu światowego na zasadach jak w IMP.