Internetowy System Licencyjny

Wnioski o licencje okresowe zawodnika, klubu, trenera oraz zawodnika niepełnosprawnego również składane są poprzez Internetowy System Licencyjny (ISL) Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Dane dostępowe do ISL pozostają bez zmian w stosunku do poprzedniego sezonu. W przypadku braku danych prosimy o kontakt e-mail na adres wr@pzts.pl.
instrukcja obsługi ISL

Nowe kluby

W pierwszej kolejności klub musi zostać członkiem Wojewódzkiego Związku Tenisa Stołowego. Po potwierdzeniu członkostwa przez WZTS należy przesłać na adres wr@pzts.pl odpis z rejestru KRS albo UKS oraz dane osoby uprawnionej do reprezentowania klubu (imię i nazwisko, e-mail, telefon) w celu założenia profilu oraz przesłanie danych do logowania do ISL.

Płatności

Zgodnie z punktem 3.2.2. Regulaminu PZTS wnioski o nadanie licencji będą rozpatrywane dopiero po odnotowaniu opłaty na koncie PZTS.
• Możliwa jest opłata za pośrednictwem operatora płatności internetowych PayU lub za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego na numer konta PZTS.
• Datą wystawienia licencji jest data zatwierdzenia wniosku przez WR, a nie data złożenia wniosku.
• Konto bankowe PZTS: PEKAO SA 30 1240 6175 1111 0000 4580 0140

Załączniki do zmiany przynależności klubowej

wniosek o zmianę przynależności klubowej
oświadczenie o zmianie klubu (j. polski)
oświadczenie o zmianie klubu (j. angielski)

Pozostałe dokumenty

wniosek o wypożyczenie
oświadczenie ws. licencji wydanej bez zgody zawodnika
skan polisy NNW zawodników licencjonowanych
druk porozumienia pomiędzy PZTS i klubem ws. ubezpieczenia NNW do LO

Inne rodzaje wniosków o licencje

Licencje zawodnika niestowarzyszonego, weterana i sędziego zamawiane są poprzez przesłanie na adres wr@pzts.pl wypełnionego wniosku:
wniosek o licencję zawodnika niestowarzyszonego
wniosek o licencję weterana
wniosek o licencję sędziego

Lista nadanych licencji okresowych

zawodnika
wykaz licencji zawodniczych wg województw
zestawienie zawodników wypożyczonych
zestawienie zmian przynależności klubowej
klubu
trenera
weterana
zawodnika niepełnosprawnego

Klasyfikacja licencji zawodnika

• klasyfikacja według klubów
• klasyfikacja według województw

Przetwarzanie danych

Złożenie wniosku o licencję jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz uzyskanie zgody od osób albo ich prawnych opiekunów przez składającego, w którym imieniu składany jest wniosek, na złożenie wniosku. Informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw dostępne są pod adresem https://pzts.pl/zwiazek/przetwarzanie-danych/.