Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego zaprasza do składania ofert na opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku hali sportowej z zapleczem.

 

Przedmiot zamówienia: Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Hala sportowa z zapleczem. W skład zamówienia wchodzi również uzyskanie prawomocnej decyzji administracyjnej na zakres prac.

Kryterium oceny oferty: 100 % cena.

Osoba do kontaktu: Robert Wielgosz, tel.: +48 785 505 601

 

Oferty należy złożyć w terminie do 22 marca 2022 roku, godzina 12:00, a adres e-mail: pzts@pzts.pl z dopiskiem „oferta na dokumentację projektową termomodernizacji Hali CS PZTS”.

 

Szczegóły dostępne po kliknięciu >>> TUTAJ <<<