Decyzja w sprawie przedłużenia licencji sędziowskich na sezon 2020/2021

0

Działając na podstawie §28 pkt 1 Statutu Polskiego Związku Tenisa Stołowego, Prezes Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego podejmuje decyzję następującej treści:

W związku z panującą pandemią, a co za tym idzie koniecznością ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu dużej ilości osób, na wniosek Kolegium Sędziów Polskiego Związku Tenisa Stołowego, Prezes Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął decyzję w sprawie przedłużenia licencji sędziowskich wszystkim sędziom posiadającym licencje sędziowskie w sezonie 2019/2020 na nadchodzący sezon 2020/2021, bez konieczności przystępowania do egzaminu.

Warunkiem uzyskania przedłużenia licencji jest złożenie wniosku o licencję sędziego (dostępny w informacjach o licencjach).

Decyzja wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pobrania: decyzja nr 42/PR/2020