Licencje okresowe w sezonie 2020/2021

  Uprzejmie informujemy, że w sezonie 2020/2021 wnioski o licencje okresowe zawodnika, klubu, trenera oraz zawodnika niepełnosprawnego również składane są poprzez Internetowy System Licencyjny (ISL) Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Dane dostępowe do ISL pozostają bez zmian w stosunku do poprzedniego sezonu. W przypadku braku danych prosimy o kontakt e-mail na adres wr@pzts.pl.

  Załączniki do zmiany przynależności klubowej

  wniosek o zmianę przynależności klubowej
  oświadczenie o zmianie klubu (j. polski)
  oświadczenie o zmianie klubu (j. angielski)

  Pozostałe dokumenty

  wniosek o wypożyczenie
  skan polisy NNW zawodników licencjonowanych
  druk porozumienia pomiędzy PZTS i klubem ws. ubezpieczenia NNW do LO
  instrukcja obsługi ISL

  Inne rodzaje wniosków o licencje

  Licencje zawodnika niestowarzyszonego, weterana i sędziego zamawiane są poprzez przesłanie na adres wr@pzts.pl wypełnionego wniosku:
  wniosek o licencję zawodnika niestowarzyszonego
  wniosek o licencję weterana
  wniosek o licencję sędziego

  Lista nadanych licencji okresowych

  zawodnika
  zestawienie zawodników wypożyczonych
  zestawienie zmian przynależności klubowej
  klubu
  trenera
  weterana
  zawodnika niepełnosprawnego

  Klasyfikacja licencji zawodnika

  • klasyfikacja według klubów
  • klasyfikacja według województw

  Nowe kluby

  W przypadku zgłoszenia nowego klubu należy przesłać odpis z KRS albo rejestru UKS oraz dane osoby uprawnionej do reprezentowania klubu (imię i nazwisko, e-mail, telefon) w celu założenia profilu oraz przesłanie danych do logowania do ISL.

  Przetwarzanie danych

  Złożenie wniosku o licencję jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz uzyskanie zgody od osób albo ich prawnych opiekunów przez składającego, w którym imieniu składany jest wniosek, na złożenie wniosku. Informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw dostępne są na stronie https://pzts.pl/zwiazek/przetwarzanie-danych/.