Licencje okresowe w sezonie 2020/2021

  Uprzejmie informujemy, że w sezonie 2020/2021 wnioski o licencje okresowe zawodnika, klubu, trenera oraz zawodnika niepełnosprawnego również składane są poprzez Internetowy System Licencyjny (ISL) Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Dane dostępowe do ISL pozostają bez zmian w stosunku do poprzedniego sezonu. W przypadku braku danych prosimy o kontakt e-mail na adres wr@pzts.pl.

  Załączniki do zmiany przynależności klubowej

  wniosek o zmianę przynależności klubowej
  oświadczenie o zmianie klubu (j. polski)
  oświadczenie o zmianie klubu (j. angielski)

  Pozostałe dokumenty

  instrukcja obsługi ISL
  wniosek o wypożyczenie

  Inne rodzaje licencji

  Licencje zawodnika niestowarzyszonego, weterana i sędziego zamawiane są poprzez przesłanie na adres wr@pzts.pl wypełnionego wniosku:
  wniosek o licencję zawodnika niestowarzyszonego
  wniosek o licencję weterana
  wniosek o licencję sędziego

  Nowe kluby

  W przypadku zgłoszenia nowego klubu należy przesłać odpis z KRS albo rejestru UKS oraz dane osoby uprawnionej do reprezentowania klubu (imię i nazwisko, e-mail, telefon) w celu założenia profilu oraz przesłanie danych do logowania do ISL.

  Przetwarzanie danych

  Złożenie wniosku o licencję jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Polski Związek Tenisa Stołowego oraz uzyskanie zgody od osób albo ich prawnych opiekunów przez składającego, w którym imieniu składany jest wniosek, na złożenie wniosku. Informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw dostępne są na stronie https://pzts.pl/zwiazek/przetwarzanie-danych/.