1. Organizator: Szkolny Klub Tenisa Stołowego „Dwójka” Kraśnik.

2.Patronat Honorowy: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski, Burmistrz Miasta Kraśnik Pan Wojciech Wilk, Polski Związek tenisa Stołowego

3. Patronat medialny: TVP 3 Lublin, Polskie Radio Lublin 4. Partner strategiczny: Ministerstwo Sportu i Turystyki. 5. Partnerzy Główni: Województwo Lubelskie, Miasto Kraśnik, Powiat Kraśnicki. 6. Sponsorzy: Butterfly, Ekoland Polska S.A., PGE Dystrybucja S.A.

7. Termin i miejsce: 17-18 grudnia 2022 roku (sobota – niedziela), hala sportowa Szkoły
Podstawowej nr 2 w Kraśniku, ul. Urzędowska 10.

8. Cel:
– promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, krzewienie idei fair play, odkrywanie utalentowanych tenisistów stołowych.

9. Uczestnictwo:
Turniej zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
– kadet – dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2008-2009,
– młodzik – dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2010-2011,
– żak – dziewczęta i chłopcy urodzeni w roku 2012 i młodsi.
Wszyscy startujący muszą posiadać zgodę lekarza na udział w zawodach. Odpowiedzialność za posiadanie zgody lekarza spoczywa na rodzicu/opiekunie.

10. Zgłoszenia:
Zgłoszenia wyłącznie za pomocą elektronicznej karty zgłoszeniowej, którą należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2022 r. do godz. 21:00 na adres:
artek.domanski@wp.pl Ze względów organizacyjnych, osiągnięcie maksymalnego limitu 180 uczestników przed dniem 15 grudnia 2022 r. będzie skutkowało wcześniejszym zamknięciem list startowych.

11. System rozgrywek:
System rozgrywek będzie uzależniony od liczby zawodników. Każdy z zawodników rozegra minimum 3 gry turniejowe. Rozstawienie zawodników na podstawie aktualnych rankingów ogólnopolskich w sezonie 2022/2023 w danej kategorii wiekowej. W dniu 17 grudnia rozgrywane będą gry eliminacyjne. 18 grudnia przeprowadzone zostaną gry ćwierćfinałowe, gry o miejsca 5-8, gry półfinałowe i finałowe.

12. Nagrody:
Zdobywcy miejsc 1-4 otrzymają dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe. Zawodnicy z miejsc 5-8 otrzymają dyplomy i upominki rzeczowe. Wszystkim startującym zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

13. Sprawy finansowe:
Koszty organizacyjne zostaną dofinansowane ze środków MSiT, Partnerów oraz Sponsorów. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłaty startowe nie będą pobierane. Wszyscy uczestnicy zostaną objęci nieodpłatnym wyżywieniem.

14. Sprzęt sportowy:
Turniej zostanie rozegrany na 16 stołach Butterfly Octet, piłeczki plastikowe, białe.

15. Biuro zawodów:
Biuro będzie zlokalizowane w hali sportowej PSP nr 2 w Kraśniku i będzie czynne od godz.
8.00 w dniu 17 grudnia (sobota) przez całe zawody. W biurze należy potwierdzić
uczestnictwo, odebrać numery startowe, bloczki na wyżywienie, można podbić delegacje,
uzyskać informacje w sprawie zawodów, noclegów.

16. Kontakt: Artur Domański, tel. 609182418, artek.domanski@wp.pl

Komunikat organizacyjny

Karta zgłoszeniowa