1. Organizatorzy:
– Polski Związek Tenisa Stołowego
– Lubuski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego
– Zielonogórski Klub Sportowy w Drzonkowie
– Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
– Zespół Edukacyjny nr 4 w Zielonej Górze

2. Cel:
– Popularyzacja tenisa stołowego;
– Promocja i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
– Promocja Miasta Zielona Góra oraz Województwa Lubuskiego;

3. Termin i miejsce rozgrywek:
18.12.2022r.
Hala Sportowa Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie
66-004 Zielona Góra, ul. Drzonków-Olimpijska 20

4. Patronat honorowy:
– Prezes Polskiego Związku Tenisa Stołowego
– Przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra
– Dyrektor WOSiR Drzonków

5. System rozgrywek
System rozgrywek grupowo-pucharowy, dostosowany do liczby uczestników
w poszczególnych kategoriach. Zawody rozegrane zostaną na stołach firmy Tibhar,
piłeczkami Tibhar Basic SL 40+. Rozstawienie losowe, bez rankingu.

6. Uczestnictwo
W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni zrzeszeni i niezrzeszeni, dzieci, młodzież i
dorośli którzy nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu. Udział w
wydarzeniu jest bezpłatny.

7. Zgłoszenia:
Zgłoszenia w dniu zawodów na godzinę przed rozpoczęciem turnieju w danej kategorii.
8. Program zawodów:
10:00 – oficjalne otwarcie „V Młodzieżowego Turnieju Tenisa Stołowego”
10:00 – 13:00 – turniej tenisa stołowego w kategorii skrzatów i skrzatek (dziewczęta i
chłopcy urodzeni w 2014 roku i młodsi), żaków i żaczek (dziewczęta i chłopcy urodzeni w 2012-2013 roku)

12:30 – 16:00 – turniej tenisa stołowego w kategorii młodzików i
młodziczek(dziewczęta i chłopcy urodzeni w 2010-2011 roku)

9. Nagrody, upominki:
Zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli 1, 2, 3 miejsce dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom, słodki upominek. Dekoracje po zakończeniu gier w danej kategorii wiekowej.

10. Dyrektor zawodów:
Krzysztof Stamirowski – Tel. 608-763-707
tenisstolowy@zksdrzonkow.pl , www.zksdrzonkow.pl

Komunikat organizacyjny