Gdańsk, 19 września 2020 roku
Hala sportowa Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby w Gdańsku, ul. Meissnera 3

Przebieg rywalizacji:
Do turnieju może się zgłosić każdy chętny. Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym w następujących kategoriach wiekowych:
– kadet – dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2005-2006
– młodzik – dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2007-2008
– żak i skrzat – dziewczęta i chłopcy urodzeni w roku 2009 i młodsi

W zawodach może wziąć udział max. 150 startujących. W przypadku wcześniejszego osiągnięcia limitu zawodników, lista zostanie zamknięta i decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wszyscy startujący muszą posiadać zgodę lekarza na udział w zawodach lub zgodę rodziców z oświadczeniem o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu oraz dokument potwierdzający tożsamość.

Zgłoszenia wyłącznie za pomocą elektronicznej karty zgłoszeniowej, którą należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 2020 r. do godz. 18:00 na adres: dariusz.wycichowski@pzts.pl

TRANSMISJA LIVE

Komunikat
Karta zgłoszeniowa
Ankieta sanitarna