Zaproszenie na egzamin na sędziego międzynarodowego

  0

  ZAPROSZENIE DLA SĘDZIÓW PZTS DO ZGŁASZANIA KANDYDATUR DO ZDAWANIA EGZAMINU NA SĘDZIEGO MIĘDZYNARODOWEGO

  Szanowni Państwo,

  Kolegium Sędziów Polskiego Związku Tenisa Stołowego zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie do dnia 18 lutego 2020 roku kandydatur sędziów, którzy chcieliby ubiegać się o prawo udziału w egzaminie na sędziego międzynarodowego.

  Egzamin odbędzie się pomiędzy marcem a kwietniem.

  Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

  – posiadać uprawnienia sędziego związkowego lub aktualną licencję
  – posiadać nieprzerwanie przez ostatnie 4 lat licencję do prowadzenia spotkań szczebla centralnego,
  – posiadać czynną znajomość języka angielskiego,

  – posiadać znakomitą wiedzę dotyczącą przepisów tenisa stołowego,

  – posiadać podstawową umiejętność posługiwania się pakietem Microsoft Office oraz przeglądarką internetową,

  – urodzonym 1 marca 2000 r. lub wcześniej,
  – dokonać wpłaty na konto PZTS kwoty równoważnej 30 dolarom amerykańskim

  Równocześnie, zgodnie z wymogiem ITTF zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o równoczesne przesłanie na adres e-mailowy (piotr.pielacinski@gmail.com) niżej podanych danych:

  1/ Nazwisko i imię
  2/ Adres –nazwa ulicy i numer domu
  3/ Kod pocztowy i nazwa miejscowości
  4/ Numer telefonu, w tym numer kierunkowy
  5/ Adres E-mailowy
  6/ Data urodzenia
  7/ Biegła znajomość języków (proszę wymienić)
  8/ Podstawowa znajomość języków (proszę wymienić)
  9/ Wybrany język, w którym kandydat będzie chciał zdawać egzamin

  ZMIANY DOTYCZĄCE EGZAMINU OD 2020

  – Egzamin na sędziego międzynarodowego zostanie przeprowadzony online poprzez platformę ITTF.

  – Egzamin będzie dostępny w 10 językach: angielskim, arabskim, chińskim (uproszczony i tradycyjny), hiszpańskim, francuskim, japońskim, koreańskim, portugalskim oraz rosyjskim.

  WYMAGANIA TECHNICZNE

  – Każdy z przystępujących do egzaminu musi posiadać własny laptop lub tablet oraz stałe połączenie z internetem.