XXI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

05-07 listopada 2021

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Cel zawodów:

 • Propagowanie tenisa stołowego wśród osób niepełnosprawnych jako skutecznego środka rehabilitacji.

 • Promocja sportu osób niepełnosprawnych

 • Stworzenie warunków do sportowej rywalizacji

 • Dokonanie eliminacji zawodników do udziału w Mistrzostwach Polski – drużynowych i indywidualnych.

 • Wyłonienie najlepszych zawodników w kraju.

 • Zapoznanie mieszkańców Podbeskidzia z osiągnięciami osób niepełnosprawnych w tenisie stołowym.

 • Integracja sportowców niepełnosprawnych.

2. Organizator zawodów:

II. UCZESTNICTWO

 1. 1. Uczestnikami turnieju mogą być osoby niepełnosprawne zrzeszone w jednostkach ”START” oraz z innych STOWARZYSZEŃ,
 2. Zawodników obowiązuje:

– posiadanie aktualnej książeczki zdrowia,

WAŻNE: Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

III. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Turniej rozgrywany będzie w dwóch kategoriach:

 1. KATEGORIA DRUŻYNOWA
 2. KATEGORIA INDYWIDUALNA

Ad 1. KATEGORIA DRUŻYNOWA

W zawodach biorą udział drużyny składające się z czterech zawodników
wg. następującego podziału:

1 ZAWODNIK WÓZEK ( kobieta lub mężczyzna)

2 ZAWODNIK KOBIETA Z GRUPĄ VI-X

3 ZAWODNIK MĘŻCZYZNA Z GRUPĄ VI-VIII ( może grać w grupie wyższej)

4 ZAWODNIK MĘŻCZYZNA Z GRUPĄ IX-X

 • Gra w turnieju drużynowym toczyć się będzie do trzech zwycięstw, w przypadku nie rozstrzygnięcia ( stan 2 : 2), drużyny wystawiają mixty, lub DEBLE (zawodnicy/czki
  z grup VI – VIII,
  IX – X)
 • Za każdy wygrany pojedynek zespół otrzymuje 1 pkt., za przegrany 0 pkt.
 • Zespoły, które nie będą posiadały przedstawicieli z w/w grup oddają 1 pkt przeciwnikowi bez gry.
 • Drużyna musi składać się z minimum trzech zawodników.
 • Drużyny zostaną podzielone na dwie grupy zgodnie z wcześniej przeprowadzonym losowaniem.

 • Mecze w grupach będą odbywać się systemem każdy z każdym.

 • Po zakończeniu gier w grupach, drużyny rozgrywają mecze równolegle
  do miejsca ( 1-2, 3-4,5-6 itd.).

 • Turniej drużynowy zostanie rozegrany w sobotę dnia 06.11.2021 r.

Ad. 2 KATEGORIA INDYWIDUALNA

Turniej indywidualny zostanie przeprowadzony w dniu 07.11.2021 r. w trzech grupach:

 1. GRUPA WÓZKÓW ( kobiety i mężczyźni)

 2. GRUPA KOBIET – kategoria open,

 3. GRUPA MĘŻCZYŹNI OPEN ( grupy VI – VIII, IX – X) zawodnicy z grup niższych mogą startować w grupach wyższych

System rozgrywek w kategorii indywidualnej będzie uzależniony od ilości zgłoszonych zawodników w poszczególnych grupach i ustalony będzie po zakończeniu turnieju drużynowego ( tj. sobota 06.11.2021 r.)

Uwaga: Turniej indywidualny zostanie przeprowadzony, jeżeli wystąpi minimum czterech zawodników w danej grupie.

IV. TERMIN I MIEJSCE

Zakwaterowanie:

05 listopada – 07 listopada 2021

Miejsce zakwaterowania : Dworek Góralski w Łodygowicach, ul. Kasztanowa 108, 34-325 Łodygowice

Miejsce rozgrywek : Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach. ul. Okrężna 1, 34-325 Łodygowice.

V. SPRAWY FINANSOWE

 • Koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz koszty ubezpieczenia pokrywa Organizator.

 • Koszty przejazdu pokrywają uczestnicy.

 • Podstawą uczestnictwa będzie przesłanie zgłoszenia na adres organizatora: Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy, 34–325 Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6 lub fax. (033) 862 31 97 lub e-mail: biuro@eurobeskidy.org.pl

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26.10.2021r. – liczy się kolejność zgłoszeń.

VI. NAGRODY

 1. 1. Turniej drużynowy:

 2. – za miejsca od I do VIII – nagrody finansowe, dyplomy, puchary.

 1. Uwaga: Kwota przeznaczona na nagrody w turnieju drużynowym wynosi 3 000,00 zł. słownie trzy tysiące złotych

 1. 2. Turniej indywidualny:

 • GRUPA WÓZKÓW
  • Kobiety
   za miejsca I do III – nagrody rzeczowe i dyplomy.
  • Mężczyźni
   za miejsca I do III – nagrody rzeczowe i dyplomy.
  • GRUPA KOBIET – kategoria open
   za miejsca I do VI – nagrody rzeczowe i dyplomy.
 • GRUPA MĘŻCZYŹNI OPEN
  • grupy VI – VIII
   za miejsca I do VI – nagrody rzeczowe i dyplomy.
  • grupy IX – X
   za miejsca I do VI – nagrody rzeczowe i dyplomy.

VII. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Termin przybycia: 05.11.2021 r. godz. 12.00 – 19.00

2. Rozgrywki: Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach. ul. Okrężna 1, 34-325 Łodygowice.

3. Zakwaterowanie i wyżywienie: Dworek Góralski w Łodygowicach, ul. Kasztanowa 108, 34-325 Łodygowice

Odprawa kierowników ekip, trenerów w dniu przybycia 05.11.2021 r. o godzinie 19.00, na której odbędzie się rozlosowanie drużyn do grup w turnieju drużynowym w miejscu zakwaterowania. O godzinie 19.30 odbędzie się kolacja.

Uczestnicy Turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy, MKDNiS na potrzeby organizacji zawodów oraz oświadczenie dotyczące COVID -19. Organizator zapewnia środki ochrony zalecane przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Uwaga: Organizator zastrzega sobie zmianę regulaminu Turnieju zgodnie
z obowiązującymi przepisami PZTS w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Wszelkie sprawy sporne związane z turniejem rozstrzyga Organizator i sędzia główny zawodów.

Organizator życzy uczestnikom Turnieju sportowej rywalizacji
oraz miłych wrażeń

PROGRAM ZAWODÓW

PIĄTEK 05.11.2021

 • Godzina 12.00 – 19.00 przyjazd zawodników
 • Godzina 12.45 – 13.45 – obiad
 • Godzina 19.00 – odprawa
 • Godzina 19.30 – kolacja

SOBOTA 06.11.2021

 • Godzina 7.30 – 08.30 – śniadanie
 • Godzina 9.30 – 12.30 – turniej drużynowy, rozgrywki grupowe
 • Godzina 12.45 – 13.45 – obiad
 • Godzina 15.00 – 18.30 – turniej drużynowy – finały,
 • Godzina 19.00 – 22.00 – kolacja przy grillu i góralskiej muzyce

NIEDZIELA 07.11.2021

 • Godzina 07.30 – 08.30 – śniadanie

 • Godzina 09.00 13.00 – turnieje indywidualne

 • Godzina 13.15 – zakończenie zawodów – rozdanie nagród

 • Godzina 13.45 – obiad

 • Godzina 15.00 – 18.00 wydawanie suchego prowiantu, wyjazd zawodników