WR: Regulamin Rozgrywek na sezon 2018/2019 – propozycje zmian

    Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania propozycji zmian w Regulaminie Rozgrywek na sezon 2018/2019.

    Uwagi proszę przesyłać na adres wr@pzts.pl w nieprzekraczalnym terminie do 20.02.2018. Jako temat wiadomości proszę wpisać „Uwagi do RR”. W propozycjach należy umieścić numer punktu, do którego odnoszą się zmiany lub, jeśli propozycja dotyczy nowego zagadnienia, proszę określić rozdział i miejsce, w którym powinno się ono znaleźć.