Działając na podstawie § 25 pkt 1 Statutu Polskiego Związku Tenisa Stołowego, Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę następującej treści:

§1

Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego, w trybie obiegowym, podjął uchwałę
o ustaleniu klasyfikacji oraz spadków i awansów w rozgrywkach Ekstraklasy Kobiet, Superligi Mężczyzn, I Ligi Kobiet i 1 Ligi Mężczyzn.

§2

Klasyfikacja końcowa rozgrywek Ekstraklasy Kobiet, Superligi Mężczyzn, 1 Ligi Kobiet oraz 1 Ligi Mężczyzn zostaje ustalona na podstawie aktualnych tabel. Z uwagi na różną ilość rozegranych meczów przez poszczególne drużyny parametrem decydującym o kolejności jest ratio, czyli stosunek zdobytych punktów do ilości rozegranych meczów.

§3

Klasyfikacje w sezonie 2019/2020:

 • Tytuł Drużynowego Mistrza Polski kobiet i mężczyzn oraz przewidziane w Regulaminie Rozgrywek nagrody otrzymują drużyny, które w dniu zakończenia rozgrywek zajęły pierwsze miejsca w klasyfikacjach końcowych Ekstraklasy Kobiet i Superligi Mężczyzn.
 • Tytuł Drużynowego Wicemistrza Polski kobiet i mężczyzn oraz przewidziane
  w Regulaminie Rozgrywek nagrody otrzymują drużyny, które w dniu zakończenia rozgrywek zajęły drugie miejsca w klasyfikacjach końcowych Ekstraklasy Kobiet i Superligi Mężczyzn.
 • Przewidziane w Regulaminie Rozgrywek nagrody dla półfinalistów otrzymują drużyny, które w dniu zakończenia rozgrywek zajęły trzecie miejsca w klasyfikacjach końcowych Ekstraklasy Kobiet i Superligi Mężczyzn.

§4

            Spadki i awanse w sezonie 2019/2020:

 • Z Ekstraklasy Kobiet spadają drużyny, które w dniu zakończenia rozgrywek zajmowały miejsca
  9 i 10, a z Superligi Mężczyzn miejsca 11 i 12.
 • Do Ekstraklasy Kobiet i Superligi Mężczyzn awansują drużyny, które w dniu zakończenia rozgrywek zajmowały pierwsze miejsca w swoich grupach I ligi.
 • Z I ligi kobiet i mężczyzn spadają drużyny, które w dniu zakończenia Rozgrywek w swoich grupach zajmowały miejsca 9 i 10.
 • Do I ligi kobiet i mężczyzn awansują drużyny, które w dniu zakończenia rozgrywek zajmowały pierwsze miejsca w swoich II ligach.
 • W I lidze weźmie udział po 24 drużyny kobiet i mężczyzn podzielonych geograficznie na grupy północną i południową – po 12 drużyn w każdej z grup.
 • W przypadku wolnych miejsc w I lidze kobiet lub mężczyzn, prawo startu przysługuje drużynom, o których mowa 4, pkt 3 niniejszej uchwały, w kolejności od wyższego miejsca. W przypadku większej ilości wolnych miejsc w danej grupie zmniejszeniu ulega ilość drużyn, o których mowa w § 4, pkt 5 uchwały.

§5

Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

Treść Uchwały