Działając na podstawie §25 pkt 1 Statutu Polskiego Związku Tenisa Stołowego, Zarząd
Polskiego Związku Tenisa Stołowego, podjął uchwałę następującej treści:

Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego, w trybie obiegowym, podjął uchwałę
w sprawie zawieszenia:

1. Rozgrywek Ekstraklasy kobiet i Superligi mężczyzn do 30 kwietnia 2020 roku,
2. Drużynowych Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych do odwołania.

Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała PZTS