Uchwała nr 237/Z/2017 Zarządu PZTS

  Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego w dniu 18 grudnia 2017 roku podjął uchwałę w sprawie powołania Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego

  § 1

  Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2017 r. powołuje na członków Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego następujące osoby:

  – Paweł MURZEWSKI

  – Marek WOREK

  – Przemysław ŻAK 

  § 2

  Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia: 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

   

  Materiały do pobrania

  1. Uchwała nr 237/Z/2017 Zarządu PZTS z dnia 18 grudnia 2017 roku