Uchwała nr 204/Z/2017 Zarządu PZTS

    Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego w dniu 14 listopada 2017 roku podjął uchwałę w sprawie zmian w Regulaminie Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2017/2018 i 2018/2019 polegających na zniesieniu ograniczenia prawa do uczestniczenia w turniejach eliminacyjnych zawodów ogólnopolskich Grand Prix Polski, dla zawodniczek i zawodników, którzy z różnych przyczyn nie wystąpili w eliminacjach wojewódzkich.

    § 1

    Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podejmuje uchwałę w sprawie zmian w Regulaminie Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2017/2018 i 2018/2019 polegających na zniesieniu ograniczenia prawa do uczestniczenia w eliminacyjnych turniejach grupowych zawodów ogólnopolskich Grand Prix Polski we wszystkich kategoriach wiekowych dla zawodniczek i zawodników, którzy z różnych powodów nie wystąpili w eliminacjach wojewódzkich do zawodów ogólnopolskich Grand Prix Polski we wszystkich kategoriach wiekowych, poprzez zmianę treści brzmienia pkt 8.2.5.3, 8.4.5.4, 8.5.5.5 i 8.6.5.5 Regulaminu Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2017/2018 i 2018/2019 na następującą: „Zawodniczki i zawodnicy, którzy nie wystąpili w eliminacjach wojewódzkich do turnieju z powodów innych niż wymienione powyżej, mają prawa startu w eliminacyjnych turniejach grupowych po przesłaniu (wraz z kartą zgłoszeniową i potwierdzeniem opłaty wpisowego na rzecz organizatora) potwierdzenia wniesienia dodatkowej opłaty regulaminowej w wysokości zależnej od kategorii wiekowej zawodniczki lub zawodnika: senior – 200 zł, żak, młodzik, kadet i junior – 100 zł na rzecz właściwego wojewódzkiego związku tenisa stołowego”

    Materiały do pobrania

    1. Uchwała nr 204/Z/2017 Zarządu PZTS z dnia 14 listopada 2017 roku