Uchwała nr 003/PZ/2017 Prezydium Zarządu PZTS

    Prezydium Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego w dniu 20 lutego 2017 roku podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu ds. Organizacyjnych do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu podpisania z firmą TIBHAR Tibor Harangozo GmbH
    kontraktu na sponsora-partnera sprzętowego PZTS na lata 2017-2020.

    W związku z rekomendacją Komisji Konkursowej w sprawie wyboru sponsora-partnera sprzętowego Polskiego Związku Tenisa Stołowego na lata 2017-2020 zawartą w protokole z dnia 17 lutego 2017 roku, Prezydium Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego upoważnia Prezesa Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego Dariusza SZUMACHERA i Wiceprezesa Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego ds. Organizacyjnych Sebastiana JAGIEŁOWICZA do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu niezwłocznego podpisania kontraktu pomiędzy Polskim Związkiem Tenisa Stołowego a firmą TIBHAR Tibor Harangozo GmbH na sponsora-partnera sprzętowego Polskiego Związku Tenisa Stołowego na lata 2017-2020 (5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).

    Materiały do pobrania

    1. Uchwała nr 003/PZ/2017 Prezydium Zarządu PZTS z dnia 20 lutego 2017 roku