W drodze postępowania konkursowego wyłoniono następujących kandydatów na trenerów Kadr Narodowych:

Marcin Kusiński – Trener Kadry Narodowej Seniorek
Tomasz Krzeszewski – Trener Kadry Narodowej Seniorów

Jednocześnie Zarząd Związku postanowił, iż warunki współpracy zostaną ustalone z kandydatami w terminie do 10 maja 2022 roku.