Z przyczyn osobistych Pan Marek Zalewski wycofał swoją kandydaturę na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego kadencji 2021-2025.

Walne Wyborcze Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego odbędzie się w Warszawie 25 września 2021 roku.