Prosimy uprawione kluby sportowe zainteresowane uzyskaniem podziału punktów w Systemie Sportu Młodzieżowego (ze względu na zamiany przez zawodników barw klubowych) o przesyłanie do Wydziału Rozgrywek PZTS wniosków w formie e-mail (w treści wiadomości, nie jako załączniki) na adres wr@pzts.pl do dnia 30 czerwca 2022. We wniosku należy podać numer licencji okresowej zawodnika z sezonu 2021/2022. Podział punktów przysługuje przez dwa sezony od momentu zmiany przynależności klubowej.

Rankingi Systemu Sportu Młodzieżowego na stronie Instytutu Sportu, na podstawie cząstkowych wyników z rozegranych już zawodów:
klasyfikacja klubowa,
klasyfikacja wojewódzka.