Prosimy uprawione kluby sportowe zainteresowane uzyskaniem punktów w Systemie Sportu Młodzieżowego, wynikające ze zamiany przez zawodników barw klubowych, o przesyłanie do Wydziału Rozgrywek PZTS wniosków w formie e-mail na adres wr@pzts.pl do dnia 10 sierpnia 2021. We wniosku należy podać numer licencji okresowej zawodnika z sezonu 2020/2021. Podział punktów przysługuje przez dwa sezony od momentu zmiany przynależności klubowej.

Nieoficjalne klasyfikacje za punktację zawodów (Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Mistrzostwa Polski Kadetów, Mistrzostwa Polski Juniorów, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski) w ramach Systemie Sportu Młodzieżowego:
klasyfikacja indywidualna,
klasyfikacja klubowa,
klasyfikacja wojewódzka.

W MMM punktowane są dwie konkurencje, w MPK i MPJ punktowane są cztery konkurencje, natomiast w MMP punktowane są trzy konkurencje. W kategorii wiekowej młodzików i kadetów zalicza się dwa, a juniora i młodzieżowca trzy najlepsze wyniki dla każdej zawodniczki i każdego zawodnika.