Obsada sędziowska na Turniej Para Polish Open we Władysławowie (20 – 22 lutego 2020 roku)

  Obsada sędziowska na Turniej Para Polish Open we Władysławowie

  • Sędzia Główny  – Carlos Silva Portugalia
  • Zastępca Sędziego Głównego – Paul Schiltz Luksemburg

   

  Asystenci Sędziego Głównego:

  • Marcin Fidala
  • Andrzej Moczko
  • Piotr Pielaciński

   

  Sędziowie liczący (polscy):

  • Bielak Katarzyna
  • Bor Grzegorz
  • Cichoń Elżbieta
  • Cichoń Krystian
  • Fidala Małgorzata
  • Jędras Andrzej
  • Lemieszka Andrzej
  • Miliński Maciej
  • Olencki Robert
  • Ruszkiewicz Tomasz
  • Seidel Mirosław
  • Wilk Jacek
  • Wolny Michał
  • Żak Przemysław
  • Żak Marian
  • Faran Michał
  • Gromek Marta
  • Kibała Marek
  • Kostur Stefan
  • Kutrowski Paweł
  • Lewandowski Grzegorz
  • Mazurek Paweł
  • Musiał Patryk
  • Niemiec Aleksandra
  • Rozner Izabela
  • Uchmanowicz Milena
  • Wiśniowska Grażyna
  • Wojtaś Jan
  • Woźniak Robert
  • Zawada Bartłomiej