1. Sędzia główny Robert OLENCKI kl. międzynarodowy BBP
2. Zastępca sędziego głównego Izabela ROZNER kl. państwowy
3. Zastępca sędziego głównego Andrzej LEMIESZKA kl. międzynarodowy

Sędziowie liczący w dniach 24-26.03.2023
(zakwaterowanie od kolacji 23.03.2023 do obiadu 26.03.2023)
1. Katarzyna BIELAK kl. międzynarodowy
2. Grzegorz BOR kl. międzynarodowy
3. Tomasz KĄSEK kl. państwowy
4. Krystian KILAR kl. międzynarodowy
5. Grzegorz LEWANDOWSKI kl. państwowy
6. Andrzej MOCZKO kl. międzynarodowy
7. Marek PLEWA kl. międzynarodowy
8. Tomasz RUSZKIEWICZ kl. międzynarodowy
9. Jacek WILK kl. międzynarodowy
10. Marian ŻAK kl. międzynarodowy

Sędziowie liczący w dniach 24-25.03.2023
(zakwaterowanie od kolacji 23.03.2023 do śniadania 26.03.2023)
11. Jarosław DĄBROWSKI kl. państwowy
12. Tomasz DRZYCIMSKI kl. państwowy
13. Marek KIBAŁA kl. państwowy
14. Ryszard KULCZYCKI kl. państwowy
15. Michał PAWLAK kl. związkowy
16. Jan RADOŃSKI kl. państwowy
17. Bogusław SZWOCHERT kl. państwowy
18. Dariusz ŚWIETLICKI kl. związkowy
19. Andrzej WAWRZYNIAK kl. związkowy
20. Ireneusz WODNIAK kl. związkowy
21. Jan WOJTAŚ kl. państwowy
22. Grażyna WIŚNIOWSKA kl. państwowy
23. Piotr ZAREMBA kl. okręgowa
24. Marcin ŻMIJEWSKI kl. związkowy