OBSADA SĘDZIOWSKA 90. INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI

Kamil Skrzypczak – Sędzia Główny
Maciej Miliński – Zastępca Sędziego Głównego
Rafał Zlezarczyk – Zastępca Sędziego Głównego

 

Sędziowie liczący

25-26.03.2022

 1. Cichoń Elżbieta
 2. Cichoń Krystian
 3. Gliniany Zbigniew
 4. Jędras Andrzej
 5. Kostur Stefan
 6. Lewandowski Grzegorz
 7. Mały-Wieczorek Klaudiusz
 8. Rozner Izabela
 9. Ruszkiewicz Tomasz
 10. Seidel Mirosław
 11. Wilk Jacek
 12. Wolny Grażyna
 13. Wolny Marek
 14. Żak Przemysław
  a

25-27.03.2022

 1. Fidala Małgorzata
 2. Kilar Krystian
 3. Minda Michał
 4. Niemiec Aleksandra
 5. Nowak Marta
 6. Olencki Robert
 7. Pielaciński Piotr
 8. Plewa Marek
 9. Uchmanowicz Milena
 10. Wolny Michał