Internetowy System Licencyjny

Wnioski o licencje okresowe zawodnika, klubu, trenera oraz zawodnika niepełnosprawnego składane są poprzez Internetowy System Licencyjny (ISL) Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Dane dostępowe do ISL pozostają bez zmian w stosunku do poprzednich sezonów. W przypadku braku danych prosimy o kontakt e-mail na adres wr@pzts.pl.
• Do wniosku o licencję klubową należy dołączyć aktualne dokumenty rejestrowe klubu oraz ewentualnie pełnomocnictwo do reprezentowania klubu dla osoby posiadającej konto w ISL.
• pobierz: instrukcja obsługi ISL
• przejdź do: terminy wydawania licencji od sezonu 2022/2023

Licencje zawodnicze

• Aby złożyć wniosek o licencję zawodniczą, należy podać numer PESEL albo numer paszportu zawodnika (w przypadku obcokrajowców nieposiadających PESEL).
• Gdy zawodnik ma wpisaną złą datę urodzenia w systemie, prosimy o kontakt z WR.
Nie należy tworzyć duplikatów profilu zawodnika – należy poprawić ewentualne pomyłki poprzez kontakt z WR i użyć istniejącego profilu. Duplikat profilu może spowodować błędy w rankingu, limitach itp.

Nowe kluby

W pierwszej kolejności klub musi zostać członkiem Wojewódzkiego Związku Tenisa Stołowego. Po potwierdzeniu członkostwa przez WZTS należy przesłać na adres wr@pzts.pl kopię dokumentów rejestrowych oraz dane osoby uprawnionej do reprezentowania klubu (imię i nazwisko, e-mail, telefon oraz ewentualnie pełnomocnictwo) w celu założenia konta oraz przesłanie danych do logowania do ISL.

Płatności

Zgodnie z Regulaminem rozgrywek PZTS wnioski o nadanie licencji będą rozpatrywane po opłaceniu wniosku.
• Możliwa jest opłata za pośrednictwem operatora płatności internetowych PayU lub za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego na numer konta PZTS.
• Datą wystawienia licencji jest data zatwierdzenia wniosku przez WR, a nie data złożenia wniosku.
• Konto bankowe PZTS: PEKAO SA 30 1240 6175 1111 0000 4580 0140

Załączniki do zmiany przynależności klubowej

wniosek o zmianę przynależności klubowej
oświadczenie o zmianie klubu (j. polski)
oświadczenie o zmianie klubu (j. angielski)

Pozostałe dokumenty

wniosek o wypożyczenie
oświadczenie ws. licencji wydanej bez zgody zawodnika
polisa NNW zawodników licencjonowanych
OWU do polisy NNW zawodników licencjonowanych
druk porozumienia pomiędzy PZTS i klubem ws. ubezpieczenia NNW do LO

Inne rodzaje wniosków o licencje

Licencje zawodnika niestowarzyszonego, weterana i sędziego zamawiane są poprzez przesłanie na adres wr@pzts.pl wypełnionego wniosku:
wniosek o licencję zawodnika niestowarzyszonego
wniosek o licencję weterana
wniosek o licencję sędziego

Lista nadanych licencji okresowych

zawodnika
wykaz licencji zawodniczych wg województw
zestawienie zawodników wypożyczonych
zestawienie zmian przynależności klubowej
klubu
trenera
weterana
zawodnika niepełnosprawnego

Klasyfikacje ilości wydanych licencji zawodnika

• klasyfikacja według klubów
• klasyfikacja według województw

Przetwarzanie danych

Złożenie wniosku o licencję jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz uzyskanie zgody od osób albo ich prawnych opiekunów przez składającego, w którym imieniu składany jest wniosek, na złożenie wniosku. Informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw dostępne są pod adresem https://pzts.pl/zwiazek/przetwarzanie-danych/.