Od sezonu 2021/2022 nastąpiła zmiana w systemie wydawania licencji – warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wniosku i nadania licencji jest dokonanie wpłaty.

W związku z czym jako uprawniani do uczestnictwa we wszystkich rozgrywkach i na wszystkich szczeblach pod auspicjami PZTS i WZTS są wyłącznie zawodniczki i zawodnicy posiadający licencję nadaną nie później niż w momencie przystąpienia albo terminu zgłoszenia do zawodów, tzn. konieczny jest numer w Internetowym Systemie Licencyjnym (oznacza to konieczność posiadania licencji nie później niż w dniu poprzedzającym). Złożenie wniosku nie jest warunkiem wystarczającym.

Wnioski licencyjne będą rozpatrywane po dokonaniu wpłaty w możliwie szybkim terminie, w związku z czym prosimy o składanie wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem.