Uprzejmie informujemy, że w sezonie 2019/2020 wnioski o licencje okresowe zawodnika, klubu, trenera oraz zawodnika niepełnosprawnego również składane są poprzez Internetowy System Licencyjny (ISL) Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Dane dostępowe do ISL pozostają bez zmian w stosunku do poprzedniego sezonu. W przypadku braku danych prosimy o kontakt e-mail na adres wr@pzts.pl.

Załączniki do zmiany przynależności klubowej

wniosek o zmianę przynależności klubowej
oświadczenie o zmianie klubu (j. polski)
oświadczenie o zmianie klubu (j. angielski)

Pozostałe dokumenty

skan polisy NNW zawodników licencjonowanych
instrukcja obsługi ISL
wniosek o wypożyczenie

Inne rodzaje licencji

Licencje zawodnika niestowarzyszonego, weterana i sędziego zamawiane są poprzez przesłanie na adres wr@pzts.pl wypełnionego wniosku:
wniosek o licencję zawodnika niestowarzyszonego
wniosek o licencję weterana
wniosek o licencję sędziego

Lista nadanych licencji okresowych

zestawienie zawodników wypożyczonych
zawodnika
klubu
trenera
weterana

Klasyfikacja licencji zawodnika

• klasyfikacja według klubów
• klasyfikacja według województw

Nowe kluby

W przypadku zgłoszenia nowego klubu należy przesłać odpis z KRS albo rejestru UKS oraz dane osoby uprawnionej do reprezentowania klubu (imię i nazwisko, e-mail, telefon) w celu założenia profilu oraz przesłanie danych do logowania do ISL.

Przetwarzanie danych

Złożenie wniosku o licencję jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz uzyskanie zgody od osób albo ich prawnych opiekunów przez składającego, w którym imieniu składany jest wniosek, na złożenie wniosku. Informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw dostępne są na stronie https://pzts.pl/zwiazek/przetwarzanie-danych/.