Kontynuacja programu „Pingpongowe Marzenia z PSE” w 2019 roku!

  Polski Związek informuje, iż od stycznia 2019 roku program „Pingpongowe Marzenia z PSE” będzie kontynuowany i prowadzony jak w roku ubiegłym.

  Polski Związek informuje, iż od stycznia 2019 roku program „Pingpongowe Marzenia z PSE” będzie kontynuowany i prowadzony jak w roku ubiegłym.

  Program „Pingpongowe Marzenia z PSE” jest częścią składową Narodowego Programu Rozwoju Tenisa Stołowego. Realizując program, dzieci w całej Polsce mogą trenować poza godzinami lekcyjnymi pod okiem przeszkolonych trenerów.

  Od maja do grudnia 2018 w programie „Pingpongowe Marzenia z PSE” udział wzięło 70 klubów z całej Polski. Ponad 80 trenerów szkoliło dzieci w całej Polsce zgodnie z założeniami programu wypracowując łącznie 8972 godziny treningów! 

  Program Pingpongowe Marzenia z PSE jako element Narodowego Programu Rozwoju Tenisa Stołowego będzie realizowany również od stycznia 2019 roku.

  Partnerzy programu „Pingpongowe Marzenia z PSE”