Szanowni Państwo,

W imieniu Polskiego Związku Tenisa Stołowego mam zaszczyt zaprosić Państwa
do udziału w konkursie mającym na celu wyłonienie dostawcy 44 stołów do tenisa stołowego TIBHAR SMASH-28 R

a) opis przedmiotu zamówienia:

Stół do gry w tenisa stołowego z certyfikatem Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego (ITTF). Stół powinien być wyposażony w siatkę do gry. Prosimy o przesłanie ofert na konkretny model stołu do gry wraz z siatką, jest to:

– Stół do gry w tenisa stołowego (TIBHAR SMASH-28 R)

– Siatka do stołu (TIBHAR SMASH)

Prosimy o przesłanie wyceny dotyczącej czterdziestu czterech takich kompletów.

b) Kryterium wyboru dostawcy oferty będzie cena

c) warunki realizacji zamówienia:

PŁATNOŚĆ na podstawie faktury

DOSTAWA do Władysławowa, COS OPO Cetniewo, ul. Żeromskiego 52.

Serdecznie zapraszamy do przesłania oferty do dnia 20 listopada 2020 roku. Na adres mailowy: pzts@pzts.pl , oraz jakub.otys@pzts.pl

Wyłonienie zwycięzcy konkursu zostanie ogłoszone w dniu 23 listopada 2020 roku.