Komunikat w sprawie egzaminu na licencje sędziowskie w sezonie 2019/2020

  96

  Komunikat Polskiego Związku Tenisa Stołowego w sprawie egzaminu na licencje sędziowskie w sezonie 2019/2020

  Polski Związek Tenisa Stołowego informuje, że egzamin na licencje w sezonie 2019/2020 odbędzie się w dniu 16 czerwca 2019 roku.

  Zgłoszenia chętnych do przystąpienie do egzaminu prosimy o przesłanie do dnia 8 czerwca 2019 roku na adresy mailowe: pzts@pzts.pl oraz piotr.pielacinski@pzts.pl

   

  Miejsca i godzina rozpoczęcia egzaminu, oraz skład komisji przeprowadzającej egzamin zostaną podane po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.
  Do egzaminu przystąpić mogą sędziowie posiadający licencje w sezonach 2017/2018 i 2018/2019 oraz wszyscy pozostali sędziowie z co najmniej dwuletnim stażem sędziowskim.

   
  Z egzaminu zwolnieni są sędziowie międzynarodowi posiadający licencje w sezonie 2018/2019, którym przedłużona zostanie licencja na sezon 2019/2020 po zgłoszeniu chęci jej kontynuowania.