Komunikat Kolegium Sędziów PZTS ws. szkolenia i egzaminu licencyjnego

    Kolegium Sędziów Polskiego Związku Tenisa Stołowego zaprasza do udziału w egzaminie licencyjnym, który odbędzie się w dniach 20 – 21 czerwca 2015 roku w Rawie Mazowieckiej.

    Egzamin poprzedzi szkolenie z zakresu przepisów gry i procedur obowiązujących podczas prowadzenia meczów tenisa stołowego w sezonie 2015/2016.

    W szkoleniu i egzaminie mogą wziąć udział wszystkie osoby posiadające co najmniej klasę sędziego okręgowego oraz rekomendację Okręgowego Związku Tenisa Stołowego lub Kolegium Sędziów  PZTS. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu osób nie posiadających aktualnej licencji sędziowskiej (za wyjątkiem sędziów międzynarodowych) jest wzięcie udziału w szkoleniu.

    Materiały do pobrania

    1. Komunikat nr 003/2014/2015 Kolegium Sędziów PZTS z dnia 24 maja 2015 roku