11 lutego 2022 roku odbyło się zdalne posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

W trakcie spotkania zatwierdzono protokół z 2. Posiedzenia Zarządu oraz decyzję podjęte przez Prezesa w okresie pomiędzy posiedzeniami.

Omówiono wstępny projekt zmian w Przepisach Dyscyplinarnych PZTS oraz zatwierdzono Regulamin Rzecznika Dyscyplinarnego.

W posiedzeniu uczestniczył Pan Jacek Redzimski – dyrektor CS PZTS, który w trakcie ponad godzinnego wystąpienia przedstawił wizję funkcjonowania Centrum oraz plany związane z polepszeniem standardów Ośrodka.

Pan Marcin Fidala – przewodniczący Wydziału Sędziowskiego zainicjował na forum Zarządu rozmowy na temat zwiększenia stawek za delegacje sędziowskie od nowego sezonu.

Sędziowie:
1. Jacek KAŹMIERCZAK
2. Milena UCHMANOWICZ
3. Jolanta KOPACZYŃSKA
4. Tomasz KURTYKA
5. Katsiaryna SIVAKOVA
6. Aleksandra NIEMIEC
7. Marek ZAKRZEWSKI
8. Grażyna WOLNY
9. Damian TOMECKI
10. Tomasz MIKA
11. Michał MAJCHER
12. Jerzy ZAJDEL

otrzymali awanse na sędziów klasy związkowej.

Pan Tomasz Redzimski – Przewodniczący Rady Trenerów przedstawił wstępną koncepcję kierunków, w których powinna pójść zmiana Regulaminu Rozgrywek, zdecydowanie większy nacisk powinien być położony na szkolenie zawodników Kadr, a regulamin jak najbardziej powinien umożliwić trenerom okazję ku temu.

Podjęto uchwałę o podziale środków w ramach Programu Rozwoju Ośrodków Tenisa Stołowego.

Zaprezentowano informację na temat Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz uaktualniono listę osób zgłoszonych.

Rozpatrzono odpowiedzi na pisma skierowane do Zarządu.