Polski Komitet Olimpijski ogłasza Konkurs „Trenerka Roku 2018” organizowany przez Komisję Sportu Kobiet PKOl. Konkurs organizowany jest cyklicznie od osiemnastu lat. Głównym jego celem jest popularyzacja sportu kobiet i promowanie wybitnych indywidualności trenerskich. Osobom, które według Państwa propagują sport kobiet w sposób profesjonalny i obiektywny, także przyznawana jest nagroda.

Kandydatury proszę przesyłać na adres Polskiego Komitetu Olimpijskiego: ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa, z dopiskiem „Trenerka Roku 2018” lub mailem – dgos@pkol.pl.

Termin zgłaszania kandydatur upływa dnia 31 grudnia 2018 roku.

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy