Nie w ostatni weekend listopada, a w dniach 12-13 grudnia 2020 roku zostanie rozegrany w Centrum Szkolenia Polskiego Związku Tenisa Stołowego im. Andrzeja Grubby w Gdańsku turniej TOP 16 kobiet. Termin zawodów został zmieniony na wniosek trenera Kadry Narodowej kobiet – Zbigniewa Nęcka.

Każda z drużyn występująca na co dzień w Ekstraklasie kobiet będzie mogła nominować do udziału w zawodach jedną zawodniczkę. Pozostałe pięć uczestniczek TOP 16 kobiet w Gdańsku otrzyma tzw. „dzikie karty” przyznawane przez trenera reprezentacji Polski kobiet Zbigniewa Nęcka. W przypadku niezgłoszenia przez klub Ekstraklasy Kobiet reprezentantki, wakat pozostaje do dyspozycji trenera Kadry Narodowej Kobiet.

Zgłoszenia zawodniczek, reprezentantek klubów Ekstraklasy, należy przesłać za pomocą elektronicznej karty zgłoszeniowej na adres: zgloszenia@pzts.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2020 r. do godz. 18:00.

Cele turnieju:
• popularyzacja tenisa stołowego;
• wyłonienie najlepszych zawodniczek w kraju.

Organizatorzy:
• Polski Związek Tenisa Stołowego
• Ekstraklasa Kobiet

Partnerzy:
• Ministerstwo Sportu
• Tibhar
• Przegląd Sportowy

Termin i miejsce:
• termin: 12-13 grudnia 2020 r. (sobota-niedziela);
• miejsce: Hala sportowa Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby w Gdańsku, ul. Meissnera 3

Uczestnictwo:
Do turnieju zaproszonych zostaje:
• 11 zawodniczek klubów Ekstraklasy Kobiet, każdy spośród 11 klubów typuje swoją reprezentantkę;
• 5 zawodniczek wytypowanych przez Trenera Kadry Narodowej Kobiet;

W przypadku niezgłoszenia przez klub Ekstraklasy Kobiet reprezentantki, wakat pozostaje do dyspozycji Trenera Kadry Narodowej Kobiet.

Zgłoszenia i udział w turnieju:
Zgłoszenia zawodniczek, reprezentantek Klubów Ekstraklasy, należy przesłać za pomocą elektronicznej karty zgłoszeniowej na adres: zgloszenia@pzts.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2020 r. do godz. 18:00.

>>> KARTA ZGŁOSZENIOWA <<<

Kompletna lista turniejowa zostanie przedstawiona 30 listopada 2020 roku o godzinie 12:00.

Wszystkie osoby uczestniczące w zawodach (zawodnicy, trenerzy, sędziowie, itp.) są zobowiązane do wypełnienia i pozostawienia w biurze zawodów Kwestionariusza Sanitarnego. Niezłożenie kwestionariusza skutkować będzie niedopuszczeniem do uczestnictwa w zawodach.

>>> KWESTIONARIUSZ SANITARNY <<<

Program turnieju:

Sobota 12 grudnia 2020 roku:
11:00 – 11:30 – oficjalne otwarcie Turnieju TOP 16 Kobiet
11:30 – 16:00 – rozgrywki grupowe

Niedziela 13 grudnia 2020 roku:
10:00 – 11:30 – ćwierćfinały
11:30 – 11:45 – przerwa
11:45 – 12:30 – półfinały
12:30 – 12:45 – przerwa
12:45 – 13:30 – finał
13:30 – 14:00 – dekoracja i oficjalne zakończenie Turnieju TOP 16 Kobiet

Nagrody:
Zdobywczynie miejsc I – IV otrzymają nagrody finansowe.
I miejsce – 3000 zł
II miejsce – 2000 zł
III – IV miejsce – 1000 zł

Postanowienia końcowe:
• Polski Związek Tenisa Stołowego pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia Uczestniczek Turnieju TOP 16 Kobiet;
• Udział w Turnieju TOP 16 Kobiet jest bezpłatny;

W zawodach nie mogą startować osoby:
• u których występują objawy wskazujące na chorobę zakaźną w postaci zakażenia
wirusem COVID – 19;
• są w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny związanej
z zakażeniem wirusem COVID – 19;
• zamieszkują z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie związanej z zakażeniem wirusem COVID – 19;
• w ciągu dwóch tygodni miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie
lub skierowaną do izolacji w związku z zakażeniem wirusem COVID – 19.

UWAGA! Turniej odbędzie się z zachowaniem wytycznych i zasad bezpieczeństwa związanych z epidemią COVID-19. W przypadku zmiany obostrzeń dotyczących sytuacji epidemiologicznej, informacje o imprezie korygowane będą na bieżąco mailowo,
na stronach internetowych PZTS oraz na profilach społecznościowych.