W terminie 22-24.11.2019 roku, na terenie Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich odbyło się Ogólnopolskie Szkolenie z zakresu tenisa stołowego osób niepełnosprawnych. 20 trenerów i instruktor tenisa stołowego z całego kraju, poszerzało swoją wiedzę oraz doskonaliło umiejętności. W trakcie 3-dniowego szkolenia, uczestnicy poszerzali oraz doskonalili swoją wiedzę na temat:

  • historii sportu oraz historii tenisa stołowego osób niepełnosprawnych,
  • klasyfikacji zawodników,
  • specyfiki gry w poszczególnych klasach,
  • roli psychologa w treningu osób niepełnosprawnych,
  • budowy wózka inwalidzkiego aktywnego,
  • nauki jazdy na wózku inwalidzkim aktywnym,
  • zajęć ogólnorozwojowych na wózkach inwalidzkich aktywnych,
  • techniki przenoszenie zawodników na wózkach inwalidzkich,
  • techniki oraz gry w poszczególnych klasach niepełnosprawności,
  • turniejów singlowych na wózkach inwalidzkich aktywnych.

 

Szkolenie zostało przeprowadzone dzięki wsparciu finansowemu PFRON.