Prezydium Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2013 roku zatwierdziło skład Kadr Narodowych Seniorów, Młodzieżowców (U-21), Juniorów oraz Niepełnosprawnych na pierwsze półrocze 2014 roku. Składy Kadr Narodowych mogą ulec zmianie na skutek poprawek wniesionych przez trenerów Kadr Narodowych.

Materiały do pobrania

1. Skład Kadry Narodowej Seniorek (na okres 01.01.2014 – 30.06.2014)
2. Skład Kadry Narodowej Seniorów (na okres 01.01.2014 – 30.06.2014)
3. Skład Kadry Narodowej U-21 Kobiet (na okres 01.01.2014 – 30.06.2014)
4. Skład Kadry Narodowej U-21 Mężczyzn (na okres 01.01.2014 – 30.06.2014)
5. Skład Kadry Narodowej Juniorek (na okres 01.01.2014 – 30.06.2014)
6. Skład Kadry Narodowej Juniorów (na okres 01.01.2014 – 30.06.2014)
7. Skład Kadry Narodowej Niepełnosprawnych (na okres 01.01.2014 – 31.12.2014)