Sytuacja epidemiczna w naszym kraju wpływa negatywnie na wszystkie dziedziny życia. Decyzje, podjęte przez Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego, w sprawie zakończenia sezonu centralnych rozgrywek drużynowych są tego doskonałym przykładem. Od dnia 11 marca 2020 roku, na mocy Uchwały Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego nr 444/Z/2020, zawieszone są wszystkie krajowe i wojewódzkie rozgrywki indywidualne oraz krajowe i wojewódzkie rozgrywki indywidualne i drużynowe osób niepełnosprawnych. Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, jak długo potrwa w naszym kraju stan epidemii, dlatego też, musimy podjąć decyzje związane z przyszłością wyżej wspomnianych rozgrywek.

Na tę chwilę, Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego nie widzi powodów, aby zakończyć sezon krajowych i wojewódzkich rozgrywek indywidualnych oraz krajowych i wojewódzkich rozgrywek indywidualnych i drużynowych osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z §1.1.1 Regulaminu Rozgrywek, sezon 2019/2020 trwa do 31 lipca 2020 roku. Liczymy, iż do tego czasu, sytuacja w kraju poprawi się na tyle, że kontynuacja rozgrywek będzie możliwa. Jeśli do 31.07.2020 nie uda się rozegrać wszystkich turniejów rangi Mistrzostw Województwa oraz Mistrzostw Polski, a także Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików, Zarząd PZTS rozważy przedłużenie sezonu 2019/2020 dla wyżej wymienionych zawodów do końca września lub października, przy jednoczesnym skróceniu sezonu 2020/2021. Przy podjęciu decyzji, uwzględnione zostanie, iż dokończenie zawodów odbywać się będzie w ramach licencji zawodniczych sezonu 2019/2020. Zarząd PZTS bierze również pod uwagę możliwość zakończenia rozgrywek Grand Prix Polski z rankingami na dzień 11 marca 2020 r.

Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego na bieżąco monitoruje sytuację w kraju, analizuje możliwości związane z kontynuacją sezonu 2019/2020 i dołoży wszelkich starań, aby przyjęte rozwiązania minimalizowały negatywny wpływ epidemii na tenis stołowy w Polsce. Wszelkie decyzje Zarządu PZTS w powyższych kwestiach będą konsultowane z Zarządami Wojewódzkimi. Zdrowie zawodników, trenerów, sędziów, organizatorów oraz całego środowiska tenisa stołowego jest dla Zarządu PZTS wartością nadrzędną, którą kierować się będzie przy podejmowaniu decyzji.

Z poważaniem,
Dariusz Szumacher
Prezes Zarządu PZTS

>KOMUNIKAT<