Dnia 4 października 2021 roku, w siedzibie Polskiego Związku Tenisa Stołowego w Warszawie, odbyło się 1. Posiedzenie Zarządu PZTS.

W czasie posiedzenia podjęta została uchwała w sprawie ukonstytuowania Zarządu PZTS kadencji 2021-2025 w składzie:

– Dariusz Szumacher – Prezes Zarządu
– Zbigniew Leszczyński – Wiceprezes ds. Sportowych
– Robert Wielgosz – Wiceprezes ds. Organizacyjnych
– Sebastian Jagiełowicz – Skarbnik
– Tadeusz Nowak – Członek Prezydium
– Kamil Skrzypczak – Członek Zarządu
– Marek Zalewski – Członek Zarządu
– Karol Paśko – Członek Zarządu
– Kazimierz Skrzypek – Członek Zarządu
– Bartosz Gajek – Członek Zarządu
– Piotr Anchim – Członek Zarządu

4 października odbyło się również 1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej. W trakcie posiedzenia KR ukonstytuowała się w następującym składzie:

  • Robert Janus – przewodniczący
  • Marek Kibała – wiceprzewodniczący
  • Michal Ogrodniczak – sekretarz
  • Andrzej Nadrowski – członek KR
  • Marian Żak – członek KR