W czasie ubiegłotygodniowego Kongresu Europejskiej Unii Tenisa Stołowego, Prezes Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego – Pan Dariusz Szumacher, otrzymał Honorową Odznakę ETTU.

Wyróżnienie w imieniu European Table Tennis Union wręczył Prezydent ETTU Pedro Moura.

Honorowa Odznaka ETTU przyznawana jest za szczególny wkład w rozwój europejskiego tenisa stołowego.

Dotychczas spośród polskich osobistości tenisa stołowego, odznaczeniem zostali również wyróżnieni Pan Leszek Kucharski oraz Pan Zbigniew Nęcek.

Serdecznie gratulujemy Panu Prezesowi wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów.